Quan

Juliol 16 i 17 de 2020

On

València (Espanya)

ORGANITZA

Universitat Politècnica de València

S’ha enviat informació per correu electrònic als autors que van remetre els seus treballs perquè ens comuniquen la seua decisió sobre la manera de tractar els mateixos. Si vosté no ha rebut aquest correu, per favor pose’s en contacte amb l’organització a través de  inred@upv.es


Ens veiem al juliol del pròxim any en INRED 2021!icononegro

PRESENTACIÓ

Presentació del congrés i àrees temàtiques d’interés

comite 3

COMITÈS

Presentació dels comitès científic, ejecutiu i organitzador

calendario 2

DATES A RECORDAR

Les dates importants que has d’afegir al teu calendari

Call for papers

Consulta la normativa, descarrega les plantilles i fes l’enviament a continuació…

Des del Comité Organitzador del VI Congrés d’Innovació Educativa i Docència en Xarxa, IN-RED 2020, ens complau convidar-los a presentar propostes de treballs en l’àmbit de l’ensenyament superior relatius a les àrees temàtiques següents:

– Metodologies docents innovadores


– Mitjans i instruments d’avaluació

– Recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge

– Incorporació de Aps i ODS en l’educació superior

– Formació integral/competencial de l’alumne

Normativa IMPORTANTE a tener en cuenta:

Per a la revisió i acceptació dels treballs és necessari enviar la COMUNICACIÓ COMPLETA, seguint les normes de publicació i la plantilla proposada, en format .docx (o si utilitza la plantilla LaTeX en .pdf ). Les comunicacions hauran de tenir una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 15.

L’idioma oficial del congrés és el castellà, no obstant això, excepcionammente s’admetran treballs en anglès.

El comitè organitzador decidirà, atenent a les recomanacions del comitè científic i a l’organització del programa del congrés, quines comunicacions es realitzaran en format oral i quins en format pòster, comunicant-li-ho als autors amb suficient antelació.

L’acceptació dels treballs pot comportar propostes de millora que hauran de ser tingudes en compte per a la seva presentació i acceptació final.

La inscripció donarà dret a la defensa d’un màxim de dos treballs.

El títol i autors del treball finalment publicat haurà de coincidir amb l’inicialment presentat i acceptat.

La data límit d’enviament de treballs serà el 23 de marzo de 2020.

Els enviaments hauran de realitzar-se mitjançant la plataforma a la qual s’accedeix prement el següent botó de “Enviar paper”. Ha de realitzar l’enviament seguint aquestes instruccionsserà necessari incloure la informació completa de tots els autors participants (nom i cognoms, filiació i correu electrònic), per poder acceptar la comunicació.

Totes les comunicacions acceptades, independentment del format de la seua presentació (oral o pòster) seran publicades en les Actes de Congrés (sempre que es realitze la defensa presencial del treball), per açò és obligatori que les contribucions siguen originals, havent de presentar experiències pràctiques i evidències empíriques. Els treballs que hagen sigut acceptats i remesos dins del termini i en la forma escaient correctes, seran publicats per la Universitat Politècnica de València amb l’identificador pertinent.

Per a presentar una comunicació es prega seguir alguna de les plantilles facilitades a continuació:

– Data límit per a l’enviament de treballs: 23/03/2020

– Notificació de l’acceptació o rebuig de les comunicacions: 12/05/2020

– Inscripció de l’autor: Una vegada acceptada una comunicació, perquè aquesta siga presentada en el Congrés, és imprescindible que almenys un dels autors estiga inscrit en el congrés abans del 06/07/2020

Programa

Inauguració del congrés

(Edifici Nexus. Saló d'Actes. Ala Oest. Planta Baixa)

D. Francisco Mora Mas Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de València

  

Cafè y pòsters

(Edifici Nexus. Hall. Ala Oest. Planta Baixa) (més…)

Contacta'ns / Pots enviar-nos qualsevol pregunta mitjançant aquest formulari

  ORGANITZA:


  Camino de Vera s/n,
  46022 – València
  España

  + 34 963.877.007
  ext. 78404
  ext. 78944